Vägbeskrivning till skjutbana och luftskyttehall

Vägbeskrivning, Offerby:

Riksväg 34 från Motala, vid skylt mot Fallstugorna, sväng in och fortsätt på grusväg,
håll vänster där vägen delar sig. OBS! Max hastighet 30 km/h.
Skjutbanan placering enligt markering.

Luftskyttehallen:

Luftskyttehallen (delad med Motala Skyttegille) ligger på Svarta gatan,
innergården nära Treöres-bron, parkering vid markeringen