Dokument

Här finner du de dokument som är gällande för Motala PK

Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga 17, är fastställd att gälla från och med den 1 januari 2018.
Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år.
Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar är skyldiga att följa skjuthandbokens föreskrifter i samband med utövandet av Förbundets verksamhet.

banregl_mpk_offerby_ver2 (pdf)
Notera i banreglementet att det är tillåtet på söndagar att skjuta cal. .22lr, .32, .38
9mm skytte är inte tillåtet på söndagar

Bli-medlem-i-MPK

Medlemsansökan 2017-02-20

Redovisning-tävlingar_std-medaljer

Policy föreningsintyg (PDF)

Blankett ansökan föreningsintyg första vapnet (PDF)

Blankett ansökan föreningsintyg första vapnet (Word)

Blankett ansökan föreningsintyg_ytterligare vapen (PDF)

Blankett ansökan föreningsintyg_ytterligare vapen (Word)

Blankett ansökan föreningsintyg förlängning (PDF)

Blankett ansökan föreningsintyg förlängning (Word)