Klubbinformation

Bli medlem i Motala PK
Kul att du är intresserad av vår sport och vår förening!
För att ge dig en översikt av vår verksamhet och hur du kan bli medlem har Motala Pistolklubbs
styrelse tagit fram denna text.

Vår verksamhet
Vi är en förening med både topp och bredd. Våra flerfaldiga SM-medaljörer tränar, tävlar och
umgås hos oss på samma villkor som dem som mestadels deltar i klubbträning/-tävling.
Det vi mestadels tränar och tävlar med med är pistoler i kaliber .22. Det gör vi främst under
utomhussäsongen, som sträcker sig från April till September.
Vinterhalvårets klubbaktiviteter domineras av luftpistolskytte inomhus.
Även grövre vapen förekommer, men det blir egentligen först aktuellt då man själv har licens.
Under utomhussäsongen har vi klubbtävlingar i princip varje måndag, och träningskvällar på
torsdagar. Pistol och hörselskydd får man låna innan man skaffat eget, och ammunition kan man i
samband med det köpa av klubben.

Redan aktiv/tidigare aktiv skytt som vill bli medlem
Som innehavare av Pistolskyttekortet är du varmt välkommen att bli medlem i Motala PK. Allt du
behöver göra för att vara med i vår verksamhet är att betala in medlemsavgift och skicka
medlemsansökan till ordförande.

Börja med krutskytte och saknar Pistolskyttekortet
Det du behöver göra för att kunna börja med vår sport är att bli medlem i föreningen. Det blir du
genom att betala in medlemsavgiften och skicka ifylld och signerad medlemsansökan till
föreningens ordförande.
För att kunna vara med och skjuta med krutpistol krävs förutom medlemskap att man genomgår
utbildning för pistolskyttekortet. Kursen omfattar ca 10 kurstillfällen. Normalt är det vardagkvällar
efter samråd med kursdeltagarna, och i kursen varvas teori och praktik. Det sista kurstillfället är
normalt sett en provskrivning. I kursavgiften ingår ammunition, provavgift, bronsmärke
(skjutskicklighetsprov), kursmaterial.
Nästa kurs börjar förhoppningsvis hösten 2021.
Meddela ordförande om du vill sättas upp på intresselistan för
kursen.
Vi kan troligen ordna så du får prova på skytte med krutpistol några gånger innan du bestämmer dig
för medlemskap och kursdeltagande. Det behöver dock stämmas av med föreningsfunktionär.

Börja med luftskytte
Alla från 10 års ålder är välkomna att börja skjuta luftpistol med Motala Pistolklubb.
Luftpistol får man som medlem direkt vara med och skjuta. Det innebär att man får tillträde till
luftvapenhallen när det är klubbträning/-tävling samt lån av luftpistol. Luftskyttet pågår på
måndagskvällar under September till April. Då finns våra duktiga ledare på plats för att hjälpa alla
tillrätta, sköta administration och instruera. Ingen föranmälan behövs, utan det är bara att dyka upp.
Vi har dessutom månadstävlingar sista måndagen i januari, februari, mars, september, oktober,
november, och då är alla medlemmar välkomna att delta.
Luftpistol är en utmanande och trevlig sport i sig, och dessutom mycket bra träning inför
utomhusskyttet!

Avgifter 2021
Aktiva (över 20 år): 950 kr/år
Aktiva med annan SPSF-moderklubb: 690 kr/år
Aktiva (under 20 år): 100 kr/år inklusive lp-tavlor och lp-skott
Familj (aktiva och passiva med samma adress): 1100 kr/år
Passiva: 200 kr/år
Kursavgift pistolskyttekortet 950 kr (betalas först då du antagits till kursen).
Betalning sker till Motala PK bankgiro 5735-2759

Kontaktuppgifter 2021
Ordförande Jörgen Gustavsson
ordf@motalapk.se
Tel.0707-107750

Sekreterare
sekr@motalapk.se

Kassör
kassor@motalapk.se

Utbildningsansvarig Håkan Carlsson
hakan.carlsson@wiro.se
Tel.070-268 32 45

Ungdomsledare luftpistol
Björn Westrin
braxen27@hotmail.com
Tel. 073-5034796

Allmän kontakt
info@motalapk.se

Behandling av medlemsansökan
1. Den presumtive medlemmen får denna info samt medlemsansökan.
2. Han/hon betalar in medlemsavgiften samt lämnar till ordförande ansökan med försäkran om
att betalning gjorts, samt vilket datum detta gjordes.
3. Ordförande tillstyrker (normalt sett) ansökan varvid medlemskapet börjar räknas från den
dagen.
4. Ordförande redovisar nya medlemmar på styrelsemöte och lämnar över uppgifterna till
kassören.
5. Kassören stämmer av att betalning verkligen inkommit och uppdaterar medlemsregister.

Om cookies och PUL

Motala PK använder cookies på sin webbplats av tekniska orsaker.

Webbplatsen motalapk.se använder så kallade cookies. En cookie (”kaka”) är en datafil som lagras i din dator.

Cookien innehåller ingen personinformation, utan är ett tekniskt hjälpmedel för att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för statistik- och inloggningssystem.

Samtycke till lagring av cookies
Genom att det program som du använder dig av för att surfa är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men vissa delar av motalapk.se och andra webbplatser kanske inte fungerar korrekt.

Informationen är baserad på upplysningslagen om elektronisk kommunikation..

Personuppgiftlagen
Personuppgiftslagen inför vissa restriktioner för vad som får publiceras, bl a via webb. Personnamn får ej utan personens uttryckliga medgivande publiceras i t ex resultatlistor. Den som anmäler sig till tävlingar eller deltar i aktiviteter anordnade av Motala PK, ger i förekommande fall sitt uttryckliga medgivande till publicering av namn på bl.a. webb-sida.